Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2021

Πρωτοχρονιά στο Σαμάκοβο της Ανατολικής Θράκης

 

«Τ’ Αι-Βασιλειού τό βράδ` κόβγαμι’ τή βασιλόπηττα πέ τό μεταλλικό μέσα. 

Μάζεύγαμ` κουκούτσια απ’ άκρανιές και έβαζάμε τα γύρω-γύρω στη στιά.

Ένα κουκκί για τό σπίτ`, ένα γιά τον μπαμπά τή σπιτιού, ένα γιά τή μάννα, γιά τά παιδιά,

 γιά τά ζώα καί γουλνούς.

 Γουλ` ή φαμίλια γύρω στο παραγών` λογιάζαμ`  νά δγιούμ` τά κουκκιά

 πού ελα φουσκώσου πέ τό πύρωμα τής στιάς καί νά σκάσου.

Άμα τό κουκκί πέ κανένα δεν έλα σκάς`, γείχαμέ τo κακό γιά κείνονα. 

’Έλα πεθάν`. έλα πάθ` κακό.


 Τό γίδιο βράδ` βρίσκαμ` καί τσεραπιά (αχλαδιά) μεγάλο ντάλ,

 έβαναμέ τo μές` τή στιά καί καίγουντου κάθε βράδ` πέ λίγο-λίγο ως τού Φωτός.

Του Φωτός έκαιγάμε τo γούλο. Γείχαμέ τo άντέτ’.


Δημήτριος Α. Πετρόπουλος

" Λαογραφικά Σαμοκοβίου Ανατολικής Θράκης "

Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού

Τόμος Ζ`

Αθήνα 1940-1941


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου