Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021

" Μελέται περί της ιστορίας Αδριανουπόλεως και περιφερείας " - 1

Κωνσταντίνος Κουρτίδης
" Η Αδριανούπολις "
Μελέται περί της ιστορίας 
Αδριανουπόλεως και περιφερείας
Θρακικά , τόμος 25
Αθήνα 1956

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου