Σάββατο 30 Ιουλίου 2022

1885. Βιλαέτι Αδριανούπολης-1885. Edirne Vilayeti


Χάρτης του 1885
που δείχνει τις εκκλησίες και τα σχολεία 
στο βιλαέτι της Αδριανούπολης ,
στο σαντζάκι της Τσατάλτζας 
και στο ευρωπαϊκό τμήμα από το βιλαέτι της Κωνσταντινούπολης