Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2020

Κάλαντα των Φώτων


Βασιλείου Δεληγιάννη
" Σύμμικτα λαογραφικά
 του χωριού Δογάν- κιοϊ  Μαλγάρων "
( κατά διήγησιν Παναγιώτου Μπουτράκη ηλικίας 52 ετών )