Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

Εισιτήριο για τη διέλευση των συνόρων στα 1920


Κυβέρνηση Δυτικής Θράκης

Εισιτήριο για τη διέλευση των συνόρων

Ο φέρων το παρόν εισιτήριο Μαρία (?) κάτοικος Καραγάτς που μένει στην οδό 6 Νο 110 (...) εξουσιοδοτείται για μια επίσκεψη στην Αδριανούπολη, πήγαινε έλα.

                                                                             Καραγάτς 17 Μαΐου 1920

Ισχύει για την Αδριανούπολη και επιστροφή
       Ισχύει για ένα μήνα
Καραγάτς 18 Μαΐου 1920

1 σχόλιο: