Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021

" Μελέται περί της ιστορίας Αδριανουπόλεως και περιφερείας " - 7Στυλιανός Γονατάς
" Αναμνήσεις εκ της Θράκης
και η τύχη της επί των ημερών μας "
Μελέται περί της ιστορίας 
Αδριανουπόλεως και περιφερείας
Θρακικά , τόμος 25
Αθήνα 1956 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου