Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Ν. Βαφείδου " Εκκλησιαστικαί επαρχίαι της Θράκης " -5

Αρχιμανδρίτου Ν. Βαφείδου
" Εκκλησιαστικαί επαρχίαι της Θράκης
και ο φάκελλος 434 της Βιβλιοθήκης της Βουλής
περί Θράκης "
Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού
και Γλωσσικού Θησαυρού
Τόμος Κ`
Αθήνα 1955


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου