Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019

Ν. Βαφείδου " Εκκλησιαστικαί επαρχίαι της Θράκης " - 1


Αρχιμανδρίτου Ν. Βαφείδου
" Εκκλησιαστικαί επαρχίαι της Θράκης
και ο φάκελλος 434 της Βιβλιοθήκης της Βουλής
περί Θράκης "
Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού
και Γλωσσικού Θησαυρού
Τόμος Κ`
Αθήνα 1955

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου