Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Από το Εξαμίλι Ανατολικής Θράκης στην Άψαλο Πέλλας : Λαογραφικά - 3
Χαράλαμπος Παρασκευόπουλος
" Σύμμικτα λαογραφικά εξ Αψάλου Εδέσσης "
Αρχείον του θρακικού λαογραφικού
και γλωσσικού θησαυρού
Τόμος Α`
Αθήνα 1934-1935

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου