Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

1918 . Χάρτης της Θράκης


H. Pidot
" Epire du Nord, Thrace, Asie mineure "
Editions Chaix
Paris 1918

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου