Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Επιγραφές


Αικατερίνη Ασδραχά
" Χριστιανικές και πρωτοβυζαντινές επιγραφές
της Ανατολικής Θράκης και της νήσου Ίμβρου
(3ος - 7ος αιώνες) "

Ιστορική παρουσίαση και σχολιασμός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου