Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

Πληθυσμός του Νομού Αδριανουπόλεως το 1894


"Θρακική Επετηρίς, Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος" έτος πρώτον, 1897.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου