Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

1920. Το εθνικιστικό κίνημα του Τζαφέρ Ταγιάρ και η κατάληψη της Ανατολικής Θράκης - 5
Αρχηγείον Στρατού
Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού
Επιχειρήσεις εις Θράκην (1919-1923)
Αθήναι 1969

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου