Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Αλεξανδρούπολη και Ελληνικά Ταχυδρομεία


Ταχυδρομικός φάκελος πρώτης κυκλοφορίας
με αξιοθέατα της Αλεξανδρούπολης

Τα Ταχυδρομεία την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας κάθε έκδοσης νέας σειράς 
κυκλοφορούν φακέλους , που έχουν επικολλημένη την σειρά ,
 τα γραμματόσημα της οποίας έχουν σφραγισθεί 
με ειδική σφραγίδα της πρώτης ημέρας κυκλοφορίας , 
που έχει άμεση σχέση με το θέμα της σειράς γραμματοσήμων .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου