Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Βεργούλαι- Αρκαδιούπολις- Λουλεβουργάς
Ανατύπωσις εκ του Εγκυκλοπαιδικού Ημερολογίου του 1934 Σταύρου Ν. Ζερβόπουλου, Κωνσταντινούπολις 1934.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου