Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

Πολύδωρα Παπαχριστοδούλου : " Ένας παλαιός χάρτης της Θράκης "

Πολύδωρας Παπαχριστοδούλου
" Ένας παλαιός χάρτης της Θράκης "
Αρχείο Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού
Τόμος Η , 1941-1942


Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Γεωργίου Βιζυηνού " Ο Κόδρος "
Το βιβλίο βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του ΦΣΑ στην Ορεστιάδα .

Περισσότερα για τη βιβλιοθήκη του ΦΣΑ
δείτε εδώ

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017