Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς από το Σκεπαστό Ανατολικής Θράκης

 

"Αϊ·Βασίλης έρκεται, Γενάρης ξημερώνει,

 σύρνει μουλάρια δώδεκα, καμήλια δέκα πέντε.

 Ή μούλα ή κανακαριά πού σκώνει τον αφέντη

σκώνει του και πορπατεί, σκώνει του καί τρέχει.

 Τό δούκανίκι κούμπησε νά ειπεί τήν αλφαβήτα

τό δουκανίκι ήτου σκληρό και πόλυκε βλαστάρια,

 πέ κάτου στή ριζίτσα του λειβαδιά και πουγάδια,

 πέ πάνου στήν καρφίτσα του περιστεριού φωλιά του

τό περιστέρι έβγηκε φωτίζει τον αγά του

 και πάλι ξαναέβγηκε φωτίζει τήν κυρά του

 και πάλι ξαναέβγηκε φωτίζ' τον κόσμο γούλο.


Δημήτριος Π. Πετρόπουλος

"Λαογραφικά Σκεπαστού Ανατολικής Θράκης"

Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού

Τόμος Ι`

Αθήνα 1939

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου