Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2020

Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου : " Χριστούγεννα στο χωριό "
Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου
 " Χριστούγεννα στη Θράκη "
Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού
Τόμος Γ`
Αθήνα 1936-1937

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου