Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Ευαγγέλιον του 1710 απο το Ευκάρυον Σαράντα Εκκλησιών Decorated-studded Gospel from Eukaryon Saranta Ekklisies 1710

Απο συλλογη κειμηλιων Ανατολικης Θρακης Μουσειου Μπενακη

                       

Ευαγγελιο κατακοσμο με χρωματιστους λιθους ,ανθινο συρματερο σμαλτο και χυτα πλακιδια,με σκηνες του Δωδεκαορτου. Απο το Ευκαρυον Σαραντα Εκκλησιων ,Αν Θρακης,1710.
(Μουσειον Μπενακη)
Gospel book-cover studded with coloured stones and adorned with a filigree enamel decoration and cast-guilt plaquettes depicting scenes from the Twelve Great Feasts. From the village of Eukaryon ,near Saranta Ekklisises ,Eastern Thrace 1710 (Benaki Museum)

Περισσοτερα περι Ευκαριου (νυν Armagan)σε αναρτηση στον ίδιο ιστότοπο (link)

http://adrianou125.blogspot.gr/2015/04/blog-post_15.htmlκαι ολιγα στοιχεια περι Μητροπολεως 40 Εκκλησιων απο ιστοσελιδα του Πατριαρχειου.
http://users.sch.gr/markmarkou/katalog/ecp/saranta_ecclesiae.htm


..και μερικα περι καταστροφων στην περιοχη την περιοδο του Ηλι-ντεν 1903

''Εις την περιοχήν των Σαράντα Εκκλησιών δύναμις 1200 περίπου βαρχοβικών συμμοριτών προεκάλεσε την πυρπόλισιν είκοσι χωρίων και εφόνευσε πολλούς εκ των Τούρκων και Ελλήνων κατοίκων των. Αι Τουρκικαί Αρχαί εκινητοποίησαν δύναμιν 40.000 ανδρών, συνοδευομένων από πολλούς Βαζιβούκους, οι οποίοι και πάλιν εξέφυγον τής πειθαρχίας και προέβησαν εις φοβεράς καταστροφάς. Μεταξύ των καταστραφέντων χωρίων ήτο και τα Καθαρώς ελληνικά και ουδεμία σχέσιν έχοντα με την εξέγερσιν χωρία Σκοπός και Ευκάρπιον. Εις την περιοχήν αυτή 12.000 περίπου κάτοικοι ηναγκάσθησαν να εγκαταλείψουν τας οικίας των και να κατευθυνθούν εις το εσωτερικό της Βουλγαρίας ως πρόσφυγες. Τα κομιτάτα εξεμεταλλεύθησαν όλα αυτά τα γεγονότα διά τον Ευρωπαϊκού τύπου. Η ταχύτης την οποίαν μετεβιβάζοντο εις την Ευρώπην αι σχετικαί με τας Τουρκικάς αγριότητας ειδήσεις αποδεικνύει πλήρως, ότι υφίστατο σχέδιον εκμεταλλεύσεως τούτων υπό των κομιτάτων. Ιδιαιτέρως εκμεταλλεύσιμος διά τον σκοπόν αυτόν υπήρξεν ή κατάστασις των καταφυγόντων πληθυσμών εις τα όρη και των αστέγων. Όταν ήρχισαν να μεταβάλωνται αι καιρικαί συνθήκαι εκ τού επερχομένον χειμώνας, εξηναγκάσησαν να επιστρέψουν εις τας κατεστραμμένας οικίας των, αλλά και εκεί ή κατάστασις δεν ήτο καλυτέρα. Όλα τα υπάρχοντά των, ρουχισμός, κλινοσκεπάσματα, μαγειρικά σκεύη, έπιπλα, κατοικίδια ζώα, τρόφιμα και άλευρον, είχον εξαφανισθή. Οι υδρόμυλοι και τα πλινθοκεραμοποιεία είχον καταστραφή. Ακόμη και τα φρέατα είχον δηλητηριασθή από πτωμάτων ζώων. Ως εκ τούτου κατέφυγον όλοι των εις τας πόλεις, όπου και εις αυτάς η κατάστασίς των ήτο δραματική από κάθε πλευράν. “"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου