Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018

Χριστούγεννα στον Σκόπελο της Ανατολικής Θράκης
Δημήτριος Α. Πετρόπουλος
"Λαογραφικά Σκοπέλου-Πέτρας"
Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού
Τόμος Η` 
Αθήνα 1941-1942

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου