Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

" Η Θράκη ως προμαχών του Βυζαντίου-αι επιδρομαί των βαρβάρων 330-1453 μ.Χ. "-9
Γεώργιος Ι. Γιαννακάκης
" Η Θράκη ως προμαχών του Βυζαντίου-αι επιδρομαί των βαρβάρων
330-1453 μ.Χ. "
Θρακικά , τόμος 35
Αθήνα 1962

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου