Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

Πώς υπογράφηκε η Συνθήκη της Λωζάνης (24 Ιουλίου 1923) - 4
Αρχηγείον Στρατού
Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού
Επιχειρήσεις εις Θράκην (1919-1923)
Αθήναι 1969

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου