Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Παρθεναγωγείο Ιλδιριμίου

Αναστάσιος Ιορδάνογλου
Εκκλησιαστική και εκπαιδευτική κατάσταση
Αδριανουπόλεως τον 19ο αιώνα
Θρακικά , τόμος 2
Αθήνα 1979

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου