Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Προανασκαφικές έρευνες στο Παπίκιο όρος-3 (Μοναστήρια)

                                            Θανάση Παπαζώτου
                                            Προανασκαφικές έρευνες στο Παπίκιον όρος

                                                                    Θρακική Επετηρίδα
                                                                    Τόμος Α`
                                                                    Κομοτηνή 1980
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου