Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο στα Πετρωτά Έβρου

"Στο τριτάξιο σχολείο Πετρωτών προστέθηκε και τέταρτη αίθουσα
χάρις στην πρωτοβουλία του Διευθυντού του σχολείου
και της σχολικής εφορείας.
Εδαπανήθησαν 8359 δραχμές.
Συνέβαλε η Κοινότητα, οι κάτοικοι και οι μικροί μαθητές
με προσωπική εργασία
για την ολοκλήρωση του σχολείου τους."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου